Фото мэдээ

130 гаруй х.эрэг илрүүлсэн эрэлч нохой, дэд хурандаа Руслан

1970-аад оны үед олон х эрэг гардаг байсан, хүн ам олноор суурьшсан Дархан хотод Русланыг томилон ажиллуулахаар шийдвэрлэж, 1974 оны арваннэгдүгээр сараас Дархан хотын НАХ газрын ца гдан сэрг ийлэх ангийн эр үүгийн албанд хуваарилж, Руслан нь энэ албандаа 10  жил ажиллаад “тэтгэвэртээ” гарсан байна.

РУСЛАН ЯМАР ГАВЬЯА БАЙГУУЛСАН БЭ?

Эрэлч албаны нохой Руслан нь ОХУ-ын нохойн албаны төв сургуульд дасгалжуулагч, Г.Нэргүйн хамт суралцаж байхдаа Чех, Орос, Куба, Вьетнам, Болгар зэрэг орны сонсогчдын сургаж байсан 120 гаруй албаны нохойны дундаас ерөнхий болон мэргэжлийн дасгалаараа сургууль дээр зохиогддог тэмцээн уралдаанд байнга тэргүүн байрт шалгарч байснаас гадна Волгоград, Нальчик, Сочи, Ростов зэрэг хотуудад ОХУ-ын нохой сонирхогчдын уралдаан тэмцээнд таван удаа оролцож, тэргүүн байрт удаа дараа шалгарч, мэргэжлийн дасгалаараа гурван удаа алтан медаль хүртэж байсан гээд олон гавьяа шагнал хүртэж байжээ.

РУСЛАН ЯМАР ХЭРЭ.Г ИЛРҮҮЛСЭН БЭ?

Руслан 10 жил эрү үгийн албанд ажиллахдаа тэр үеийн худалдаа бэлтгэлийн газрын манаачийг трубагаар цохи ж, 29.0 төгрөгийг нь дээ рэмдэн, ам ийг нь бүрэ лгэсэн гэмт этгэ эдүүд, Дархан хотын ОСБАО байгууллагад складанд хулга й орж их хэмжээний хүнсний бараа хулга йлсан хэрэг, 30 гаруй удаагийн үйлдлээр их хэмжээний эд зүйл хулг айлсан этгэ эдүүд гээд онц но цтой 130 гаруй хэр гийг илр үүлсэн тухай ахмад нохой дасгалжуулагч бахархан ярьж байлаа. Хааяа гэртээ дагуулаад очиход миний эвхээд тавьсан хувцсанд хүртэл хүн ойрту улдаггүй, надтай а мь нэг болчихсон амьтан байсан даа гэж санаа алдан ярьж байлаа. Тэр байтугай тухайн үеийн онц но цтой г эмт хэ рэг үйлдээд зугтаасан ор годлын хут ганд өртөж хоёр удаа шархд аж, оёо тав иулж байсан ч хэ рэг илрүүлэх үүрэгт ажлаа үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байсан тухай түүхийн хуудаснаа бичигдэн үлджээ.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 10

Leave A Reply

Your email address will not be published.