Фото мэдээ

2000-аад оны Тран.шэйний гэгдэх нийгм.ийн эмз.эг асуу.дал байсан орон гэр.гүй хүүхдүүд + 21 фото

Транш.эйний хэмээгддэг байсан хүүхдүүд 2000-аад оны эхэн үеээр маш ихээр байдаг байсан шүү дээ. Тэдгээр хүүхдүүд одоо нас биенд хүрээд хаана юу хийж явдаг бол гэсэн бодол таны толгойд орж ирдэг үү. Тэгвэл АНУ-ын фото сурвалчлагч, сэтгүүлч Паула Бронштейн 2000 онд Монголд ирж байсан бөгөөд тухайн үеийн нийгм.ийн эмз.эг асуу.дал болж байсан орон гэргүй хүүхдүүдийн сурвалжлага нь сонирхолтой түүхийн баримт болон үлдсэн байна. Тухайн үед Монголчуудын нийт хүн амын 36 хувь амьжи.ргааны түвшин до.огуур буюу яду.у, нэ.н яд.уу амьдардаг тухай статистик байдаг бөгөөд 3000-4000 гаруй орон гэргүй хүүхдүүд амьдардаг байсан байжээ. Тэдэнд зориулсан ТББ, болон хамгаалах 20 орчим байрууд тэдгээр хүүхдүүдийг хооллох, хонуу.лах мөн тодорхой түвшинд боловсрол олгох тал дээр анхаарч байсныг дурдах хэрэгтэй. Хожим тэрээр 2012 онд Монголд дахин ирж уул уурхай эрчимтэй хөгжиж эдийн засгийн огцом өсөлт үзүүлсэн цаг үеийг дахин сурвалжилж байсан байна.

1.

Photo: Paula Bronstein

2.

Photo: Paula Bronstein

3.

Photo: Paula Bronstein

4.

Photo: Paula Bronstein

5.

Photo: Paula Bronstein

6.

Photo: Paula Bronstein

7.

Photo: Paula Bronstein

8.

Photo: Paula Bronstein

9.

Photo: Paula Bronstein

10.

Photo: Paula Bronstein

11.

Photo: Paula Bronstein

12.

Photo: Paula Bronstein

13.

Photo: Paula Bronstein

14.

Photo: Paula Bronstein

15.

Photo: Paula Bronstein

16.

Photo: Paula Bronstein

17.

Photo: Paula Bronstein

18.

Photo: Paula Bronstein

19.

Photo: Paula Bronstein

20.

Photo: Paula Bronstein

21.

Photo: Paula Bronstein

What's your reaction?

Related Posts

1 of 10

Leave A Reply

Your email address will not be published.