ЗөвлөгөөЭрүүл мэнд

Таны биед уураг дутагдаж байгааг илтгэх 8 шинж тэмдгүүд

Уураг – бидний бие махбодийн шатахуун л гэж ойлгоно, эд эсийг бий болгох үндэс. Хүний булчин, э р х т э н, эд эс бүгд уургаас бүрдэнэ. Ш а р х эдгэрэх, ц у с а н дахь с а х а рын хэмжээг хянах, н я н у с т г а х а д тусалдаг.

Хөдөлгөөн их байх тусам уургийн хэрэгцээ их байна гэсэн үг. Ихэнх хүмүүс уургийн дутагдалд байгаагаа мэддэггүй. Харин уураг нь хүнд маш хэрэгтэй тул бие махбодь уургийн дутагдлаа дараах дохиогоор дамжуулан бидэнд мэдэгддэг ажээ.

1. А й д а с, сэтгэл санаагаар у н а х Уураг нь тархины үйл ажиллагааг “хариуцдаг”. А м и н о х ү ч лийн с и н т е з нь д о ф а м и н, с е р о т о н и н ы я л г а р у у л а л т а н д нөлөөлдөг. Энэхүү химийн бодисууд нь эрч хүч, ой санамж, аз жаргалыг мэдрэх ажлыг хариуцдаг байна.

2. Байнга б э р т э л г э м т э л авах Уураг нь кальцийг ш и м э г д ү ү л э х үүргийг гүйцэтгэнэ. Уураг д у т а г д а х а а р яс, булчин х э в р э г ш и ж эхэлдэг. Ингээд л та өчүүхэн ч гэсэн зүйлд их бага хэмжээгээр б э р т э х, тэр ч бүү хэл ясны с и й р э г ж и л т ч болох магадлалтай.

3. Тархи т о л г о й м а н а р а х Энэ бол ерөнхий ойлголт бөгөөд өөртөө хэд хэдэн шинж тэмдгийг агуулдаг: я д р а х, ой санамж бүдгэрэх, анхаарал буурах, хараа м у у д а ж б ү р э л з э х гэх мэт. Энэ нь тархины химийн бүтцийн тэнцвэрт байдал а л д а г д с а н т а й холбоотой.

4. Х о л е с т е р и н ы  өндөр хэмжээ Уургийн дутагдал нь бие махбодийг нүүрс-ус болон өөх тосны хуримтлалд хүргэдэг. Уургийн дутагдал нь биднийг амттан руу татна. Эцсийн үр дүн нь ү р э в с э л, г о р м о н ы тэнцвэрт байдал а л д а г д а х ажээ.

5. Гэдэс, ходоодны асуудлууд Хэвийн бодисын солилцоо болон хоол болосвруулах үйл ажиллагаа нь багагүй а м и н о х ү ч и л шаарддаг. А м и н о х ү ч и л дутагдсанаар ходоод бага ф е р м е н т ялгаруулж гүрвэлзэх хөдөлгөөн э р с с у л а р н а. Энэ нь хоол муу шингэх, ө т г ө н г а д а г ш л а х г ү й байх зэрэгт хүргэх ажээ.

6. С а р ы н  т э м д э г тогтворгүй болох Уургийн агууламж багатай гэхдээ с а х а р ы н өндөр агууламжтай хоол хүнс нь я д а р г а а н д оруулах, ү р э в с э л д  амархан н э р в э г д э х, жин нэмэгдэх, и н с у л и н ы тэнцвэрт байдлыг а л д а г д у у л н а. Энэ бүгд эмэгтэй хүний г о р м о н ы тэнцвэрт байдлыг а л д а г д у у л ж  с а р ы н тэ м д г и й н үзэгдэх байдал т о г т в о р г ү й  болгоно.

7. Ч а н а р г ү й бэлтгэл сургуулилт Булчингийн массыг нэмэхийн тулд уураг нэн чухал. Уураг дутагдвал таны бэлтгэл сургуулилт үр дүнгүй болно. Дараах шалтгаанаар тайлбарлах боломжтой: 1. чанартай бэлтгэл үргэлжлүүлэх хийх эрч хүч дутуу, 2. уургийн ду т а г д лаас болж булчин нэмэгдэхгүй.

8. Но й рны ас у у дал Уургийн дут а г дал нь нойронд м у у  гаар нөлөөлнө. Юуны түрүүнд нүүрс-ус нь дутуу уургаа нөхнө, энэ нь ин с у лины хэмжээг багасгахад хүргэх ажээ. Мөн ко р т и з олын (ст р е с сийн г.ормон) хэмжээг нэмэгдүүлдэг. Энэ бүгд сайн нойрны үндэс болж чадахгүй.

9. Жин нэмэгдэх Уургийн агууламж өндөртэй хоол хүнс (загас, өндөг) нь өөх тос ихтэй калорилог байдаг. Гэхдээ уураг нь нүүрс-ус, өөх тосноос илүүтэй өег, цусан дахь с а х а р ы н хэмжээг тогтворжуулдаг. Байнга л зогсоо зайгүй идээд байхгүй бол илүүдэл жингээс а й х зүйлгүй.

Уургийн эх үүсвэр

Мах, өндөг, загас, сүүн бүтээгдэхүүн – өдөр тутмын уургаа авах хүнсүүд. Цагаан хоолтнуудын хувьд: бүйлсэн самар, чиа, шош, брокколи, брюссель байцаа, бөөрөнхий байцаа, мөөг, бууцай болно. Махны хувьд – үхэр, яргай загас, тахианы болон цацагт хяруулын мах.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 127

Leave A Reply

Your email address will not be published.