LifestyleЗөвлөгөө

Хүүхдийнхээ хуруугаа хeхeх зуршлаас нь хэрхэн салгах вэ?

Хүүхдийнхээ хуруугаа хeхeж эхлэх үед шууд б о л и у л а х гэсний хэрэггүй. Энэ зуршлыг аажим аажмаар б о л и у л а х гэж оролдон, хүүхэд тань үүнээс өөрөөр тайвширах аргыг олтол нь хүлээ. Мөн хүүхдээ аль болох у у р л у у л ж, у й л у у л ж, с а н д а р г а х г ү й байхыг хичээгээрэй. Үргэлж сэтгэл нь з о в и н о ж, а й ж тү г ш и ж байдаг хүүхэд их сургуульд орсон хойноо ч хуруугаа х e х e ж тайвширдаг зуршлаа ха я ж чад а х г үй байх тохиолдол байдаг. Хүүхдийн хувьд уг зу р ш л аасаа с а л ах нь тун х э ц ү ү байдаг.

Тиймээс эцэг эх нь янз бүрийн арга хэрэглэж, ихээхэн хичээл зүтгэл гаргасан ч талаар болж, хүүхэд хуруугаа хe х с өөр л байдаг. Ялангуяа 5, 6 нас хүртлээ уг зуршлаасаа са л ж чадаагүй бол байдал улам л төв ө г тэй болох болно. Тиймээс удахгүй сургуульд орох гэж байгаа хүүхэд тань хуруугаа х e х сөөр л байгаа бол дараах аргыг хэрэгжүүлээд үзээрэй.

1. Олон нийтийн газар хуруугаа хe х e хийг хориглохыг хичээж, харин гэртээ хe х e х ийг нь хязгаарлахгүй байвал зохино.

2. “Битгий х e х eөд бай”, “Үүнээс хойш эрхий хуруугаа х e х e ж болохгүй” зэргээр з а г н а ж, з а н д а р ч харьцах нь төдийлөн тус болохгүй. Хүүхдийг а й л г а ж, сан даргасанаар зуршилд нь улам автуулах э р  с д э л тэй. Тиймээс үүний оронд түүнийг ойлгохыг хичээж, хуруугаа х e х e ө гүй үед нь магтаж, бахархаж байгаагаа илэрхийл.

3. Хүүхэддээ хуруу х e х ө х нь бу р у у зуршил гэдгийг сайн ойлгуулж, ярилцах нь үр дүнтэй арга юм. Хэрвээ хүүхдийг хуруугаа х e х ө х болгонд нь у у р л а ж, у ц а а рладаг бол тэр таны нүдэнд хуруугаа хe х ө ж харагдахгүйг хичээх болно. Гэвч таниас нуу ц аар тэр үргэлж х e хнө гэдгийг санаарай.

4. Хүүхэд унаж г э м т с э н, у й л с а н, а й ж с а н д а р с а н үед нь хуруугаа хeхөхийг нь х о р и г л o ж болохгүй. Түүнд тайвшрах боломжийг өг. Э г з э г т э й үед х о р и г л о с н о о р о о түүнийг улам э м г э н э  л т э й  байдал руу т ү л х э х болно.

5. Хүүхэд бу р у у зүйл хийж байгаагаа өөрөө ухаарах боломжийг олго. Хүүхэд тань хуруугаа х e х ө ж байх үед нь “Чи яг одоо хуруугаа х e х ө ж байгаагаа мэдэж байна уу” гэж асуу. Үгүй гэж хариулж байгаа бол түүнийг энэ үйлдлийг хийж байгааг нь у х а а р у у л ж, ойлгуул. У й л с а н, с а н д а р с а н үед нь өөр аргаар са т а а р у у л ж, тайвширахад нь тусла.

6. Ихэнх эцэг эхчүүд үүнийг б о л и у л а х гэж хуруунд нь м у у х а й амттай зүйл түрхэж, ж и г ш ү ү л э х и й г оролддог. Гэвч ингэж хэрхэвч болохгүйг эмч мэрэгжилтэн, сэтгэл судлаачид зөвлөж байна. Жаахан хүүхэд өөрийгөө ая тухтай байлгах тааламжтай зүйлийг нь шууд т ас л ан з о г с о о сноор та хүүхэддээ тусалж байгаа биш харин ч х о р лон с ү й т г э г ч тэй төс бүхий үйлдэл хийж байгаа хэрэг гэж судлаачид дүгнэдэг.

7. Хүүхэддээ чи том болж байгаа, нэг л өдөр хуруугаа дахиж х e х ө х г ү й байх болно гэдгийг таниулж ойлгуулах нь чухал юм. Хайртай үлгэрийн баатар нь хуруугаа х e х д ө г эсэхийг түүнээс асуу. Мэдээж хайртай баатар нь хуруугаа х e х д ө г г ү й тул тэр түүнийг даган дууриах болно.

8. Зуршлаас нь с а л г а х гэж бээлий өмсгөх хэрэггүй. Энэ нь тэд нарыг улам айлгаж, далд түг шүүрийг бий болгодог. Учир нь тэд бээлийгээ тайлж хаячихаад өмнөхөөсөө илүү их х e х д ө г болох нь судалгаагаар батлагдсан.

9. Хүүхэд сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болсон үедээ өөрөө аяндаа хуруугаа х e х ө х ө ө больдог тул эцэг эхчүүд тэвчээртэй байхыг зөвлөж байна. Хэт их х ү ч л э х тусам олон с ө р ө г үр дагавар үүсэж бий болдог.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 120

Leave A Reply

Your email address will not be published.