Зөвлөгөө

Хөлийн улaнд иллэг хийснээр нурууны өвчнийг хэрхэн арилгах вэ!

Нуруундаа и л л э г хийлгэж нурууны ө в д ө л т и й г н а м д а а ж болно. Харин та дараа нь хөлний у л а н дээрээ иллэг хийгээд үз. Гайхсан уу? Зурагт үзүүлсэнчлэн нурууны хэсгийг хөлийн у л н а а с а а олоод, хөлийн дотор нум дагуу нуруугаа олж өөрөө, өөртөө иллэг хийх боломжтой болж байна. Зурагт иллэг хийх шаардлагатай цэгүүд бүгд байдаг.

Иллэг хийх техник.

Эхлээд хөлийн у л а н дээрх нурууг олоорой. Хөл дээр ачаалал өгөхгүйн тулд ш а л а н дээр суу. Ямартай ч хөлөө гартаа барь. Дотор нум буюу өсгий ба эрхий хурууны хоорондох шугам нь нурууны м э д р э л и й н цэгүүд юм. Энэ шугамыг хэсэг болгон хуваана. Хүзүү, цээж, доод нуруу, а х а р сүүлний бүс. Эрхий хуруугаараа энэ шугамыг өсгийнөөс хөлийн хуруу хүртэл чиглэлт зөөлөн дар. Хэрэв нуруунд асуудал байгаа бол тэдгээрийн аль нэг хэсэгт өвчтэй байх болно. Тэдгээр цэгүүдийг т о с л о н иллэг хийснээр та нурууны өвдөлтийг шууд алга болгохгүй ч үр дүн нь аажмаар мэдэгдэх болно. Та тогтмол иллэг хийснээр х у р ц а д м а л байдал үүсгэдэг м э д р э л и й н төгсгөлүүдийг т а й в ш р у у л д а г.

Найзуудтайгаа хуваалцаарай!

What's your reaction?

Related Posts

1 of 121

Leave A Reply

Your email address will not be published.