Нийгэм

Талбайд барьсан гэрийг эзэд нь авч явах гэтэл жагсагчдын зүгээс эсэргүүцэл үзүүлсэн байна

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч З.Төмөртөөмөө жагсаж буй иргэдтэй уулзаж дараах зүйлийг хэлсэн

“Жагсагчдын удаа дараа тавьсан шаардлагын дагуу төр засгийн зүгээс гэр барьж, телевиз, интернетийн орчин зэрэг шаардсан зүйлийг бүрдүүлэн ажилласан бөгөөд цаашид суулт зарласан иргэдийн эрүүл мэнд амь насанд эрсдэл үүсэж байна. Иймд өмнө нь тавьсан шаардлага, хүсэлтийн дагуу СТӨ-нд байрлах боломж нөхцлийг бүрдүүлсэн тул та бүхэн харилцан ойлголцож СТӨ-нд орж байрлах хэрэгтэй” гэсэн мэдээллийг хийсэн.

Мөн нэмээд эрүүл мэндийн байгууллагаас нийт 600 гаруй хүнд үзлэг хийж 29 хүн эмнэлэгт хүргэгдсэн бөгөөд цаашид жагсагчдын эрүүл мэндийн байдалд эрсдэл учирч болзошгүй тул эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах шаардлагатайг илэрхийлж, НЗДТГ-аас барьсан 2 гэрийг буулгасан.

Харин Жагсагчдын зүгээс СТӨ-нд байрлах асуудал дээр нэгдсэн ойлголт, байр сууринд хүрээгүй талцсан байдалтай бөгөөд дахин 2 гэр байсныг мөн эзэд нь авч явах гэхэд жагсагчид зөрчилдөөн үүсгэж өгөөгүй байна

 

What's your reaction?

Related Posts

1 of 8

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!