Нийгэм

Сэрэмжлүүлэг: Гэрэл асдаг чихэрний зайг залгижээ! Хүүхдийн бэлэг болон аливаа амттанг сонгохдоо аюулгүй байдлыг анхаараарай

Эцэг, эхчүүд, асран хамгаалагч та бүхэн хүүхдийнхээ шинэ жилийн бэлэг доторх чихэр, амттанг сайтар нягталж, эрсдэл үүсч болзошгүй бүтээгдэхүүн байвал татгалзаарай. Мөн албан байгууллага, иргэд бусдад бэлэг бэлдэж өгөхдөө эрүүл мэнд, аюулгүй байдал хангасан стандарт бүтээгдэхүүн сонгохыг уриалж байна.

Хүүхэд бэлэг дотор ирсэн гэрэл асдаг, товчин чихрийг зайтай нь хамт идсэн харамсалтай тохиолдол байна. Иймээс та бүхэн мэргэжлийн байгууллагуудын санамж, анхааруулгад сайтар анхаарч, аль аль талдаа хянамгай байна уу.

Эцэг, эхчүүд, асран хамгаалагч та бүхэн хүүхдийнхээ шинэ жилийн бэлэг доторх чихэр, амттанг сайтар нягталж, эрсдэл үүсч болзошгүй бүтээгдэхүүн байвал татгалзаарай. Мөн албан байгууллага, иргэд бусдад бэлэг бэлдэж өгөхдөө эрүүл мэнд, аюулгүй байдал хангасан стандарт бүтээгдэхүүн сонгохыг уриалж байна.

Хүүхэд бэлэг дотор ирсэн гэрэл асдаг, товчин чихрийг зайтай нь хамт идсэн харамсалтай тохиолдол байна. Иймээс та бүхэн мэргэжлийн байгууллагуудын санамж, анхааруулгад сайтар анхаарч, аль аль талдаа хянамгай байна уу.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 8

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!